fbpx

Mae ein Swyddfa ar agor 9am-5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener

 • Mae atgyfeiriadau ac ymholiadau cleifion newydd yn galw: + 44 (0) 20 8909 5114
Saesneg English

Cyswllt

Meysydd sydd wedi'u nodi â * Mae'n ofynnol i
Llwytho ffeil ... Nifer y ffeiliau a adawyd: 3

Ffeiliau:

  Fel canolfan ragoriaeth genedlaethol, rydym yn trin cleifion o bob rhan o'r DU a thramor, ac mae llawer ohonynt wedi'u cyfeirio gan ymgynghorwyr ysbytai eraill am ail farn neu am drin amodau cymhleth neu brin.

  Mae pob claf yn elwa o dîm o ymgynghorwyr hynod arbenigol, ac mae llawer ohonynt yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am eu harbenigedd a'u profiad.

  Defnyddiwch y ffurflen hon i gysylltu â'n uned neu mae croeso i chi ein ffonio.

  Atgyfeiriadau ac ymholiadau cleifion newydd Ffôn: 029 2125 2044
  Pob ymholiad arall Ffôn: 029 2125 2044

  Gofal Preifat RNOH
  Brockley Hill,
  Stanmore
  Canolsex
  HA7 4LP
  Deyrnas Unedig